Hälsorådgivning

Introduktionssamtal 30 min

Videomöte

Kostnadsfri introduktion för att se om Funktionsmedicinsk Kost- & Hälsocoaching passar för dig och för att bestämma vilka uppgifter och eventuella labtester/blodprov som behövs för att kunna gå vidare med enstaka konsultation eller något av paketen/programmen nedan.

 

Program 12 månader VIP – Optimera din prestation

Videomöte

Programmet innefattar en inledande konsultation med en sammanställning av din hälsa (baserad på din berättelse samt utvärdering av formulär och eventuella tester) och diskussion om förslag på livsstilsförändringar om ca 90 min, 10 stycken uppföljningssamtal á 30–60 min där vi utvärderar och ser om något behöver justeras samt ett slutmöte där vi gör en utvärdering av kost- och livsstilsprogrammet och lägger upp en framtidsstrategi. Du kommer också att få ett antal guider till olika kost- och livsstilsråd och jag finns tillgänglig för frågor via email.

Du har även tillgång till 4 ”emergency calls” som kan bokas med kort framförhållning.

Dessutom ingår en plats på något av mina retreat.

Detta program passar dig som vill genomföra en omfattande livsstilsförändring och önskar mer omfattande stöttning under en längre period.

 

Program 6 månader VIP – Få till en livsstilsförändring

Videomöte

Programmet innefattar en inledande konsultation med en sammanställning av din hälsa (baserad på din berättelse samt utvärdering av formulär och eventuella tester) och diskussion om förslag på livsstilsförändringar om ca 90 min, 5 stycken uppföljningssamtal á 30–60 min där vi utvärderar och ser om något behöver justeras samt ett slutmöte där vi gör en utvärdering av kost- och livsstilsprogrammet och lägger upp en framtidsstrategi. Du kommer också att få ett antal guider till olika kost- och livsstilsråd och jag finns tillgänglig för frågor via email.

Detta program passar dig som vill genomföra en livsstilsförändring och önskar mer omfattande stöttning under en längre period.

 

Program 3 månader VIP – Gå ner i vikt och få mer energi

Videomöte

Programmet innefattar en inledande konsultation med en sammanställning av din hälsa (baserad på din berättelse samt utvärdering av formulär och eventuella tester) och diskussion om förslag på livsstilsförändringar om ca 90 min, två uppföljningssamtal á 30–60 min där vi utvärderar och ser om något behöver justeras samt ett slutmöte där vi gör en utvärdering av kost- och livsstilsprogrammet och lägger upp en framtidsstrategi. Du kommer också att få ett antal guider till olika kost- och livsstilsråd och jag finns tillgänglig för korta frågor via email.

Detta program passar dig som vill genomföra en förändring men önskar mer omfattande stöttning under en längre period.

 

 

Betalning sker mot faktura med villkor på 7 dagar. Möjlighet till delbetalning finns. Avbokning sker senast 24 timmar innan. Vid avbokning senare och vid uteblivet besök faktureras hela kostanden. 

I priset inkluderas tid för analys av hälsoformulär, litteraturstudier, sammanställning av funktionsbedömning, hälsoprogram med mera. Eventuella kostnader för blodprov/hälsotester tillkommer. 

Optimal Balans omfattas, i likhet med andra funktionsmedicinska kliniker,  inte av statliga subventioner vilket innebär att hela kostnaden får bäras av klienten själv varför det kan uppfattas som en stor kostnad jämfört med den konventionella vården. Detta är dock en livslång investering i din hälsa så tänk att denna kostnad ska slås ut på många år. Dessutom skiljer sig vårt arbetssätt från den konventionella vården på så sätt att vi gör en omfattande kartläggning och ett noggrant analysarbete för att ta fram en helt individuell handlingsplan, vilket tar många timmar. Denna tid måste då läggas till den faktiska mötestiden.  

Det går bra att använda Friskvårdsbidrag