Mage & Tarm

Problem med mage och tarm är ofta grunden till många ohälsoproblem, ibland utan att ens ge symtom från mage-tarm. Att ha en mage och tarm i balans skapar förutsättningar för en god hälsa i stort.

De olika tester som erbjuds för att undersöka mag-tarmstatus är:
– CSAP och GI MAP som är avföringstester som bland annat visar på obalanser (dysbios) i tarmfloran.
– SIBO utandningstest för att se bakterieöverväxt i tunntarmen
– IPA tarmpermeabilitet (läckande tarm)
Dessa tester beskrivs mer i detalj nedan.

CSAP Comprehensive Stool Analysis & Parasitology
är ett test som visar på status i mage och tarm och tarmfloran. Det som mäts (genom odling och mikroskopi) är bland annat:

  • God/förväntad tarmflora
  • Dysbios och patogena (sjukdomsframkallande) bakterier
  • Obalanser i tarmfloran
  • Parasiter
  • Bukspottskörtelfunktion
  • Fettmetabolism
  • Ofullständig matsmältning
  • Inflammation
  • Irritation i tarmslemhinnan
  • Tecken på överaktivt immunförsvar

Pris: 370 EUR + 17 EUR frakt
Testkitet levereras hem till dig efter beställning och betalning. Du tar sedan provet hemma enligt de medföljande instruktionerna och skickar sedan tillbaka provet för analys med DHL i det adresserade kuvert som följer med testkittet. Provet är ett avföringsprov som tas under två dagar.

Provet beställs genom att maila: lotta@optimalbalans.com
Jag rekommenderar att du bokar in en Rådgivning/tolkning av testresultat för att gå igenom testresultatet och strategi för uppföljning.

GI MAP
Mäter i stort sett samma saker som CSAP men man använder DNA teknik för att analysera testet istället för odling och mikroskopi.

Pris: 389 EUR + 17 EUR frakt
Testkitet levereras hem till dig efter beställning och betalning. Du tar sedan provet hemma enligt de medföljande instruktionerna och skickar sedan tillbaka provet för analys med DHL i det adresserade kuvert som följer med testkittet. Provet är ett avförinsprov..

Provet beställs genom att maila: lotta@optimalbalans.com
Jag rekommenderar att du bokar in en Rådgivning/tolkning av testresultat för att gå igenom testresultatet och strategi för uppföljning.

SIBO utandningstest
Small Intestine Bacterial Overgrowth (SIBO) är en vanlig orsak till bland annat IBS men kan även orsaka en rad andra symtom. Testet mäter mängden vätgas och metangas i utandningsluften och kan på så vis ge en indikation på om det finns bakterier som producerar dessa gaser i tunntarmen (där de inte hör hemma).

Inför testet förbereder man sig genom att äta en lågfiberkost 24 h innan och fastar minst 12 h innan och även under testet som tar ca 3 timmar (man gör ett utandningstest var tjugonde minut, totalt 10 stycken).

Pris: 220 EUR + 17 EUR frakt
Testkitet levereras hem till dig efter beställning och betalning. Du tar sedan provet hemma enligt de medföljande instruktionerna och skickar sedan tillbaka provet för analys med DHL i det adresserade kuvert som följer med testkittet. Provet är ett utandningstet.

Provet beställs genom att maila: lotta@optimalbalans.com
Jag rekommenderar att du bokar in en Rådgivning/tolkning av testresultat för att gå igenom testresultatet och strategi för uppföljning.

IPA (Intestinal permeability and absorption)

Detta test mäter om du har en ökad tarmpermeabilitet, dvs säga om ämnen läcker ut genom tarmväggen. Man kan även se tarmfunktion och om det verkar finnas skador på tarmslemhinnan. En läckande tarm och minskad funktionalitet i tarmen kan yttra ge symtom som IBS, uppblåsthet och gaser, matintoleranser m.m..

Pris: 185 EUR + 17 EUR frakt
Testkitet levereras hem till dig efter beställning och betalning. Du tar sedan provet hemma enligt de medföljande instruktionerna och skickar sedan tillbaka provet för analys med DHL i det adresserade kuvert som följer med testkittet. Provet är ett urinprov.

Provet beställs genom att maila: lotta@optimalbalans.com
Jag rekommenderar att du bokar in en Rådgivning/tolkning av testresultat för att gå igenom testresultatet och strategi för uppföljning.