Metod

Jag erbjuder en 30-minuters kostnadsfri konsultation för att vi ska se om Funktionsmedicinsk Kost- & Hälsocoaching passar dig och för att bestämma vilka uppgifter och eventuella labtester som behövs för att kunna gå vidare med enstaka konsultation eller något av paketen/programmen som erbjuds. Du hittar dessa under fliken ’Hälsoådgivning’.

Om vi efter introduktionssamtalet kommer fram till att du ska gå vidare med en enskild konsultation eller ett paket/program är det viktigt att jag inför det mötet har all information som behövs för att få en förståelse för de faktorer som påverkar din hälsa. Därför är det viktigt att du tar dig tid att noggrant fylla i de formulär du får vid bokningstillfället och returnerar dem och eventuella labtester vi kommit överens om, senast en vecka innan vårt möte så att jag hinner analysera materialet grundligt. Detta gör att konsultationen blir mer tids- och kostnadseffektiv. Du kan välja enstaka konsultationer eller paketlösningar utifrån dina behov. Vår kontakt sköts via Kaddio som gör allt GDPR-säkrat.