Funktionsmedicin Stockholm

Mår du dåligt och känner att det är något som inte stämmer men har fått höra från din läkare
att alla tester ser bra ut och att du är helt frisk? 

Eller har du fått en kronisk diagnos och fått höra att du kommer behöva medicinera resten av livet och att det inte finns något annat att göra? Då kanske Funktionsmedicin är något för dig!

Funktionsmedicin är en vidareutveckling av den traditionella skolmedicinen där man istället för att enbart dämpa symtomen går på djupet och letar efter de bakomliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa. Vi jobbar med att hjälpa kroppen att läka sig själv framförallt genom kost- och livsstilsåtgärder. Optimal Balans har sitt kontor i Stockholm och arbetar med hälsorådgivning online

Funktionsmedicin – där annan behandling inte gett resultat

Funktionsmedicin lämpar sig särskilt bra för kroniska tillstånd och diffusa symtom, där man

kanske inte kunnat få hjälp inom den traditionella vården, några exempel är:

  • autoimmunitet – som t.ex. reumatisk artrit, MS, psoriasis, Crohn's sjukdom,
  • sköldkörtelsjukdom, vitiligo m.fl.
  • övergångsbesvär – förklimakteriet, klimakteriet och även PMS-besvär
  • mage- tarmbesvär – t.ex. IBS
  • intoleranser och allergier – t.ex. reagera på fler och fler olika livsmedel och få fler och
  • värre allergier
  • metabol ohälsa -faktorer som tyder på metabol ohälsa är bland annat högt blodtryck,
  • högt blodsocker och ökat midjemått
  • brist på energi
 
Om du har något eller några av symtomen/sjukdomarna ovan kan funktionsmedicin vara det

som får dig att bli kvitt dina symtom.

Anledningen till att funktionsmedicinen kan hjälpa så många som har kroniska och diffusa
symtom är att den har en helhetssyn på kroppen. Vi som jobbar med funktionsmedicin ser

kroppen som ett sammanhängande system och inte separata kroppsdelar och organ.

Fokus på de underliggande orsakerna  

De allra flesta kroniska (alltså symtom som är långvariga och inte går över) och diffusa
symtom har sitt ursprung i mage och tarm. Det kanske inte är uppenbart vid första anblick att
det problem du har med till exempel med migrän, värk, eksem, onda/stela leder, rosacea eller
PMS beror på problem med mage och tarm men det är i själva verket väldigt vanligt.
 
Det är vanligt med så kallad dysbios (obalans i tarmfloran) på grund av den kosthållning och
livsstil många i västvärlden har idag. Detta kan leda till många olika problem, t.ex. en irriterad
tarmslemhinna. Irriterad tarmslemhinna kan i sin tur leda till dåligt näringsupptag och kan
även orsaka så kallad läckande tarm som släpper igenom ämnen till blodet som inte hör
hemma där. 
Dessa olika faktorer kan alla vara grundorsaker till symtom som yttrar sig i helt
andra delar av kroppen, och så klart också de mer uppenbara symtomen direkt från mage och
tarm.
Inom funktionsmedicin adresserar vi grundproblemen som alltså i väldigt många fall är
mage och tarmproblemen och kan på detta sätt komma åt symtom som yttrar sig i hela
kroppen. 
En vanlig metod som ofta används kallas på engelska för ”The 5R” och består av
fem olika steg till en väl fungerande mage och tarm. Eftersom de allra flesta problem har sitt
ursprung i mage och tarm kommer man i de allra flesta fall även få bukt med symtom i andra
delar av kroppen. Dessutom förebyggs även andra problem och sjukdomar som skulle kunnat
uppkomma längre fram.
 

De fem stegen för ökad balans inom funktionsmedicin

Remove – ta bort det som irriterar tarmen, t.ex. alkohol, socker, läkemedel (typ Ipren),
allergener från mat som du är känslig mot, jästsvampar, parasiter. Här kan man även använda
sig av olika örtpreparat.
 
Replace – det är vanligt att personer som har problem i mage och tarm har brist på
matsmältningsenzymer, saltsyra och gallsalter så under en period kan man tillföra detta för att
få tillbaka funktionen. 
(OBS! Om du äter kortison ska du inte ta tillskott av saltsyra.)
 
Reinoculate – I detta steg jobbar vi med att återställa tarmfloran så att de gynnsamma
bakterierna växer till. Vi brukar jämföra tarmfloran med en rabatt där de gynnsamma
bakterierna är de fina blommorna och de ”dåliga” tarmbakterierna är ogräs. Vi vill inte att
ogräset ska ta över utan vill ha så många fina blommar som möjligt.
 
Repair – nu är det dags att tillföra näringsämnen som lagar tarmslemhinnan och gör den mer
motståndskraftig, t.ex. benbuljong och kollagen.
 
Rebalance – handlar egentligen om livsstil, stress är en starkt bidragande orsak till problem i
mage och tarm och för att inte får tillbaka besvären igen behöver man se över sin livssituation
och ändra beteenden och mönster som orsakar stress. Det kan vara att börja meditera, öva på
att bara vara utan att hela tiden ha något att göra, jobba med sitt mindset om man ofta har
negativa tankar och att ha en bra balans mellan arbete och fritid.

Funktionsmedicin baseras på vetenskapliga studier och klienter och behandlare arbetar tillsammans för att hitta och åtgärda de underliggande orsakerna till sjukdomar och nå optimal hälsa. Det krävs en detaljerad förståelse av varje klients genetik, biokemi och livsstilsfaktorer för att skapa skräddarsydda hälsoplaner för långsiktig hälsa. Detta får man genom omfattande hälsoformulär och labtester i kombination med klientens berättelse.

Funktionsmedicin för optimal hälsa

Redan ca 400 f.Kr. lär Hippokrates, läkekonstens fader, ha myntat uttrycket:

”Låt maten bli din medicin och medicinen din mat”

och mer än 2000 år senare är detta uttryck mer aktuellt än någonsin.

Måste man må dåligt för att dra nytta av kunskapen inom funktionsmedicin? Absolut inte! 

Funktionsmedicin är också mycket bra för att optimera sin fysiska och psykiska hälsa och förebygga framtida ohälsa.

Funktionsmedicin är en medicinsk disciplin som fokuserar på att förstå och behandla kroppens funktionella obalanser snarare än bara att lindra symtom. Den tar hänsyn till individens unika biokemi, livsstil och miljöfaktorer för att identifiera rotorsakerna till sjukdom och främja hälsa på djupet. Istället för att enbart behandla symtom isolerat, strävar funktionsmedicin efter att optimera kroppens funktioner som helhet.

Ja, funktionsmedicin och funktionell medicin är synonyma termer som används för att beskriva samma holistiska medicinska synsätt. Funktionell medicin betonar också betydelsen av att förstå och stärka kroppens biologiska system för att uppnå optimal hälsa och välbefinnande.

Funktionsmedicin använder en individualiserad och integrativ metod för att utvärdera patientens helhetsbild. Genom att analysera faktorer som genetik, näringsstatus, hormonell balans, stressnivåer och tarmhälsa kan funktionsmedicin identifiera underliggande obalanser som kan bidra till sjukdom. Genom att fokusera på att återställa och optimera kroppens funktioner, strävar funktionsmedicin efter att främja självläkning och långsiktig hälsa.

Funktionsmedicin erbjuder flera fördelar för dem som söker en helhetssyn på hälsa. Genom att identifiera och behandla grundorsakerna till sjukdom istället för bara symtom kan funktionsmedicin hjälpa till att återställa balans och främja långsiktig hälsa. Genom att integrera olika behandlingsmetoder och betona vikten av livsstilsförändringar ger funktionsmedicin en heltäckande och personlig vårdupplevelse.

Optimal balans strävar efter att ge dig individuellt anpassad vård och stöd för att optimera din kropps funktionella balans.

Kontakta oss idag för att boka en konsultation eller få mer information om hur funktionsmedicin kan hjälpa dig.