Priser

Introduktionssamtal

Enstaka konsultation

Startpaket

Program 3 – 6 månader

Återbesök

 Rådgivning/tolkning av testresultat 60 min

Rådgivning/tolkning av testresultat 30 min

0 kr

1900 kr

3000 kr

5600 kr

1200 kr

1200 kr

800 kr

Betalning kan ske med Klarna enligt deras villkor eller mot faktura med villkor på 7 dagar. För paket eller program finns möjlighet till delbetalning. Avbokning sker senast 24 timmar innan. Vid avbokning samma dag eller vid uteblivet besök faktureras halva kostanden. 

I priset inkluderas tid för analys av hälsoformulär, litteraturstudier, sammanställning av funktionsbedömning, hälsoprogram med mera. Eventuella kostnader för blodprov/hälsotester tillkommer. 

Optimal Balans omfattas, i likhet med andra funktionsmedicinska kliniker,  inte av statliga subventioner vilket innebär att hela kostnaden får bäras av klienten själv varför det kan uppfattas som en stor kostnad jämfört med den konventionella vården. Detta är dock en livslång investering i din hälsa så tänk att denna kostnad ska slås ut på många år. Dessutom skiljer sig vårt arbetssätt från den konventionella vården på så sätt att vi gör en omfattande kartläggning och ett noggrant analysarbete för att ta fram en helt individuell handlingsplan, vilket tar många timmar. Denna tid måste då läggas till den faktiska mötestiden.  

Det går bra att använda Friskvårdsbidrag.