Vad är funktionsmedicin?

Jag får ofta frågan om vad funktionsmedicin är, många tror att det är en typ av alternativmedicin och lite ”flummigt”. Men så är inte fallet. Funktionsmedicin är en vidareutveckling av den traditionella skolmedicinen där man istället för att enbart dämpa symtomen går på djupet och letar efter de bakomliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa. Vi […]

Vad är funktionsmedicin? Läs mer »